تاریخچه شرکت

شرکت نیکویوجار اکنون یکی از بزرگترین شرکتهای صادرات محصولات کشاورزی میوه خشک و تازه در افغانستان می باشد، که متعلق بخش خصوصی با سرمایه گذار شخصی در سال 1379 (هـ ش) آقای نجیب الله محمدی رئیس شرکت و محمد رفیع محمدی بعنوان معاون شرکت با هدف صادرات محصولی ناب و بوجاری شده کشاورزی پا به عرصه تجارت افغانستان گذاشته است.

آقای نجیب الله محمدی با همکاری و همراهی بیش از 50 نفر پرسنل در بخش خرید انتقال بوجاری پروسس بسته بندی و صادرات از ابتدای تاسیس با اهداف نوآوری و خلاقیت و پیشرفت ها ، موفقیت های زیادی دست یافته اند شرکت نیکوبوجار با سلسله فعالیت در حوزه صادراتی محصولات کشاورزی اکنون دهه دوم خود را تجربه نموده و پا به عرصه دهه سوم نیز میگذارد.

دورنمای ما: صادرات محصولات کشاورزی و میوه جات خشک افغانستان به کشورهای دیگر

محصولات شرکت

مغز بادام

تخمه هندوانه

کشمش سیاه